© Copyright by Erinnerungswerkstatt Norderstedt 2004 - 2020
https://ewnor.de / https://www.erinnerungswerkstatt-norderstedt.de
Ausdruck nur als Leseprobe zum persönlichen Gebrauch, weitergehende Nutzung oder Weitergabe in jeglicher Form nur mit dem schriftlichem Einverständnis der Urheber!
 zurück zur Normalansicht 

De Pill

Wi schulln Besöök kriegen ut de Schweiz. Een jungen Mann wull uns op sein Dörchreis no Kopenhogen besöken un mol sehn, wie dat op dat platte Land ohne Bargens so utsüht. Loot an Obend weer he ankomen un müß eerst mol önnig utslopen.

An annern Morgen bi’n Fröhstück froog he, ob wi een Velo för em harrn, so heet bi em tohuus ‘n Fohrrad. Jo, man wat wullt du dormit? Du kennst di hier doch gor nich ut? — He druckst son beten rüm, eh dat he dormit rutkeem. He wull mol eben an de Nordsee fohrn un sik dat Watt ankieken. Ik froog em, ob he dat noch vör’n Meddageten wull. Jo, dat wull he!

Mien leeve Jung, anter ik, dorvon warrt nix. Bit an de Nordsee sind dat üm un bi 100 km. — Dor weer he baff. He harr in de School lehrt, Hamborg liggt an de Elv un an de Nordsee. Villicht hett he nich richtig oppaßt, oder de Schoolmeister wüß dat ok nich beter.

Intwischen trock een Storm op, un ik harr swoore Bedenken, dat dat uns Besöök obends op den Damper no Trelleborg nich so ganz goot gohn wöör. In knööp mi em vör un verkloor em, wat he doon schull. Ik geev em een Pill, de he in Lübeck sluken schull, dormit se op’n Damper gegen Übelkeit wirken kunn. Denn verkloor ik em noch, sik in de Mitt von dat Schipp optoholn, denn dor schaukelt dat an wenigsten. Ik hoff, he wöör sik dorno richen, bi de jungen Lüüd hüüt, weet man dat jo nich. Wi bröchen em no’n Hauptbohnhoff, un denn müß he alleen trecht komen.

Annern Dag güng dat Telefon. He meldt sik ut Kopenhogen. He vertell ganz stolt, dat he wohl de Eenzige west weer, de nich Neptun opfert harr. He harr allns goot överstohn. Mi füll een Steen von Harten.

Uns Dochder froog mi, wat dat eegentlich för’n Pill west weer de ik em geven harr. Ik müß lachen. Jäh, dat weer‘n Schwangerschaftstablett, de harr ik noch liggen, anter ik.- Mami, de weer doch bestimmt afflopen, wie kunnst du em de geven?Wieso - hett se holpen oder nich? He weet dat jo nich, un vertelln warr ik em dat bestimmt nich! Wat wullt du eegentlich?